International Primary Curriculum

IPC voor de groepen 4 t/m 8 en Erasmus+ projecten

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs waarin effectief en betekenisvol leren centraal staat.

Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

Units

Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.
Dan volgt een uitleg met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

ipc circle vaste structuur

Rol van de ouder(s)

Ouders worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. Bij elke unit is er een voorbeeldbrief voor ouders waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren, op welke manier en hoe ouders thuis kunnen helpen.
De meest eenvoudige manier om uw kind te helpen is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door uw kind uit te dagen om te vertellen stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Ook door eenvoudige ‘keukentafelgesprekken’ helpt u uw kind al op weg. Waar komen de producten en hun ingrediënten op tafel vandaan? Waar op de wereldkaart ligt dat?

Kwaliteit

IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt niet zomaar uit handen gegeven en scholen volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC Nederland houdt contact met lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om goed met het curriculum om te gaan. Er wordt alleen met gecertificeerde trainers gewerkt.

Wilt u meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website of volg de Facebookpagina.

 

STEAM time- Solve UNESCO crime

Basisschool De Wegwijzer gaat Europa in!

LogoSTEAM2


In het kader van internationalisering en wereldburgerschap zijn we vorig schooljaar een Erasmus+ uitwisselingsproject “STEAM time – Solve UNESCO crime” gestart met scholen in Kroatië, Roemenië, Italië en Polen. 

STEAM - staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics  (Wetenschap, Technologie, Bouwkunde, Kunst  en Rekenen/Wiskunde) 

UNESCO - staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)

Tijdens dit project werken onze leerlingen van de groepen 7 en 8 via de digitale weg (technologie) maar ook in de echte wereld samen met leerlingen uit Kroatië, Roemenië, Polen en Italië aan het oplossen van rekenkundige opdrachten die gecombineerd worden met wetenschap, bouwkunde en kunst.

Uitwisseling
Er zijn in het afgelopen schooljaar 2 fantastische uitwisselingsmomenten naar Kroatië en Italië geweest waarbij steeds 6 van onze leerlingen in de echte wereld kennis hebben gemaakt met elkaar. In het schooljaar 2019-2020 staan de uitwisselingen met Roemenië en Polen op de planning en op het eind van dat schooljaar komen de leerlingen uit Kroatië, Italië, Roemenië en Polen een hele week bij ons op bezoek. De reis naar Roemenië vindt al in het begin van het nieuwe schooljaar plaats. Vertrek zondag 29 september, terugkomst zaterdag 5 oktober 2019. De reis naar Polen vindt waarschijnlijk in maart 2019 plaats.

Wilt u hierover meer informatie zien? Bezoek dan onze STEAM time site: www.steamtime.eu

LogoErasmus

Log in