Kernwaarden, missie en visie

Kernwaarde, missie en visie

About University

Onze kernwaarden

Dit zijn onze drijfveren, hier staan we voor en hier geloven we in. We maken onze kernwaarden op allerlei manieren zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar in onze school. Ze maken als het ware deel uit van ons DNA.

  • Vertrouwen
  • Groei
  • Vergeving
  • Respect
  • Duidelijkheid
  • Verbondenheid
  • Verwondering

Dit is onze missie

Wij willen kinderen betekenisvol en uitdagend onderwijs bieden in een sfeervolle, kansrijke en veilige leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich vanuit een positief gevoel van eigenwaarde maximaal ontwikkelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. De Wegwijzer is een sfeervolle school waar alle kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen.

Dit is ons logo

dww logo rond payoff

 

De toekomst en onze plannen daarvoor…

De toekomst en onze plannen daarvoor

Ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op en wat de toekomst ons gaat brengen weten we niet zeker. De leerlingen die we nu als 4-jarigen in onze school krijgen, zijn de volwassenen van die toekomst. Maar we hebben geen idee van de beroepen die zij uit zullen gaan oefenen in onze steeds veranderende maatschappij.

De groeiende kloof tussen arm en rijk, de kansenongelijkheid, de internationalisering, de groei van de wereldbevolking, de technologische ontwikkelingen en de opwarming van de aarde zijn allemaal voorbeelden van de veranderingen waarmee het onderwijs nu al te maken heeft. Dat betekent dat we niet kunnen blijven doen wat we altijd deden. De omvorming van “leerlingen onderwijzen” naar “leerlingen de mogelijkheden bieden om een leven lang met passie en vanuit intrinsieke motivatie te leren” is een mooie uitdaging voor ons allemaal.

Een uitdaging die we op onze school stapsgewijs aan willen gaan door steeds de balans te blijven zoeken. Door enerzijds open te staan voor nieuwe ideeën en te experimenteren en anderzijds te zorgen voor een gedegen basis voor al onze leerlingen. We willen onszelf steeds blijven ontwikkelen en blijven verwonderen en gunnen dit onze leerlingen ook.

Om de 2 jaar wordt onze ontwikkelcirkel gemaakt waarin we de zaken opnemen waar onze focus op zal liggen. Door gebruik te maken van deze cirkelvorm, wordt de samenhang voor iedereen duidelijk. De ontwikkelcirkel is, net als de kernwaarden en het schoolondersteuningsprofiel, voor iedereen zichtbaar en voelbaar in onze school aanwezig.

Download het Koersplan (PDF)

Ambities Schoolplan 2019-2023 (PDF)

Log in