Onze cijfers

Onze school in cijfers

Wanneer u precies wilt weten hoe onze school cijfermatig in elkaar zit, kunt u dat hier bekijken›

Resultaten van onze kinderen

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt nauwgezet gevolgd. Daarvoor gebruiken wij de leerlingvolgsystemen ParnasSys, KIJK! voor kleuters en het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem ZIEN!   

Regelmatig worden methode gebonden toetsen afgenomen en in januari en juni doen onze leerlingen mee aan de citotoetsen voor rekenen, taal en spelling.
Met behulp van deze toets uitslagen kunnen we zien welke vooruitgang kinderen hebben gemaakt en kunnen we hen vergelijken met leeftijdsgenoten in Nederland. Tevens kunnen we kijken naar groeps- en schoolgemiddelden en ons handelen daarop afstemmen.

De centrale eindtoets

Ieder jaar nemen de kinderen van groep 8 deel aan de centrale eindtoets. Vanaf 2016 heeft de school gekozen voor deelname aan de digitale adaptieve eindtoets ROUTE 8. De cijfers geven ons inzicht, hoe de resultaten van onze school zich verhouden tot de andere scholen in Nederland. In onderstaande grafiek kunt u zien hoe dit schoolgemiddelde zich ontwikkelde ten opzichte van het landelijke gemiddelde.

Gemiddelde: 2017 2018 2019
Landelijk      204.5
School 201.4 203.9 204.8

Een centrale eindtoets meet alleen resultaten op gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Zaken als werkhouding, zelfstandigheid, welbevinden en creativiteit komen in deze cijfers niet tot uitdrukking.

 

Hoe stromen onze leerlingen uit

Uitstroom naar speciale scholen voor basisonderwijs.

Schooljaar 2016 - 2017 2017-2018 2018-2019

Aantal kinderen

3  2  2

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2018 - 2019

Niveau Aantal leerlingen
VSO 2
Praktijkonderwijs 0
vmbo basis/kader 5
vmbo gemengd/theoretisch 2
vmbo theoretisch 7
vmbo theoretisch/havo 4
havo 10
havo/vwo 4
vwo 2

Log in