Lefland

Lefland

Voor de begeleiding van vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen hebben we Lefland ingericht. Lefland is een voorziening om tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen binnen onze school. We vinden het belangrijk dat ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De leerlingen komen hiervoor 1 dagdeel per week bij elkaar en werken dan meestal aan gezamenlijke projecten waarbij onderzoekend leren een grote rol speelt. We dagen deze leerlingen uit op zowel intellectueel, sociaal-emotioneel als creatief gebied. Tijdens deze bijeenkomsten is veel aandacht voor de zijnskenmerken van begaafdheid en wordt gewerkt aan een growth mindset.Voor de begeleiding van vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen hebben we Lefland ingericht. Lefland is een voorziening om tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen binnen onze school. We vinden het belangrijk dat ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De leerlingen komen hiervoor 1 dagdeel per week bij elkaar en werken dan meestal aan gezamenlijke projecten waarbij onderzoekend leren een grote rol speelt. We dagen deze leerlingen uit op zowel intellectueel, sociaal-emotioneel als creatief gebied. Tijdens deze bijeenkomsten is veel aandacht voor de zijnskenmerken van begaafdheid en wordt gewerkt aan een growth mindset. Aan de hand van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafde leerlingen (DHH) wordt bekeken of een kind in aanmerking komt voor deelname aan Lefland.

Om de begeleiding van vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen verder te versterken gaan we samenwerken met de scholen in de wijk. We starten in het schooljaar 2019-2020 met een wijkinitiatief waarbij ons hoogste doel is om een dekkend netwerk te creëren voor meer-en hoogbegaafde leerlingen in de wijk. We herkennen en erkennen meer- en hoogbegaafde leerlingen en door de verbinding met leerlingen, ouders, leerkrachten en de partners binnen en buiten de wijk versterken we de ondersteuningsmogelijkheden binnen de scholen en richten we aanvullende voorzieningen in op wijkniveau om tegemoet te komen aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Samenwerken, verbinden en ontmoeten staan hierbij centraal.

Dit wijkinitiatief is enerzijds gericht op het versterken van het aanbod op de eigen school. Daarnaast starten we vanaf augustus met een ontmoetingsdag voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 6-7-8 in de wijk. Tijdens deze ontmoetingsdag staan vaardigheidsdoelen centraal. Bij vaardigheidsdoelen denken wij aan: leervaardigheden, executieve vaardigheden, hogere denkvaardigheden, levensvaardigheden en sociale vaardigheden

Log in