Plusklas

Plusklas

De plusklas is een voorziening om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen binnen onze school. We willen hen regelmatig extra uitdaging bieden op intellectueel, sociaal-emotioneel en creatief gebied. De kinderen komen hiervoor 1 keer per week een dagdeel bij elkaar en werken dan meestal aan gezamenlijke projecten. We stimuleren de kinderen om ook binnen de eigen groep aan deze projecten te werken. Daarnaast zijn op school diverse materialen voor meer- en hoogbegaafde kinderen aanwezig. Deze materialen worden niet alleen in de plusklas ingezet maar worden ook gebruikt als extra uitdaging naast het reguliere programma.

Aan de hand van een hoogbegaafdheidprotocol wordt bekeken of een kind in aanmerking komt voor deelname aan de plusklas.

Log in