Samenwerking binnen de wijk

Samenwerking binnen de wijk

Kinderopvang BSO

De kinderen van onze school kunnen na schooltijd gaan spelen bij de buitenschoolse opvang van Kinderstad. De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen en de jaarlijkse studiedag. De opvang wordt verzorgd door Kinderstad.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling planning en bemiddeling van Kinderstad, telefoonnummer 013-5838040 of een kijkje nemen op de website www.kinder-stad.nl

De locaties van de buitenschoolse opvang zijn BSO Huibeven (gelegen aan de Giekerkstaat) of BSO Reeshoeve (aan de Langedijk).

Indien uw kind naar een van deze locaties gaat, wordt hij of zij in de aula van onze school opgehaald.

Integraal Locatieplan

Binnen de gemeente Tilburg zijn in 2016 afspraken gemaakt rondom de Integrale Locatieplannen. In zo'n plan wordt omschreven op welke manier de verschillende instanties binnen de wijk samen kunnen gaan werken om vanuit een doorgaande lijn talentontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Onze school gaat met dit plan de samenwerking aan met OBS De Heerevelden, Jan Ligthart Huibeven en Kindcentrum Huibeven. Er wordt in de komende jaren steeds vaker wijkgericht en stichtingoverstijgend gewerkt.
De samenwerking op onze locatie staat nog in de kinderschoenen maar de eerste stappen zijn gezet. Deze zijn in 2017 voornamelijk gericht op de doorgaande lijn van 0-6 jaar. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan gerust even contact op met de directie.

intergraal locatieplan

Log in