Schoolgeld

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage per kind, per schooljaar is vastgesteld op € 80,00.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Activiteiten georganiseerd door de oudervereniging € 20,00
Spaardeel voor de schoolreis € 15,00
Bijdrage voor tussenschoolse opvang € 45,00
Totaal € 80,00

Schoolmelk
Wanneer uw kind thee of melk van school drinkt, wordt hiervoor een bedrag van €25,00 per jaar in rekening gebracht.

In het begin van het schooljaar ontvangt elk kind een gele kaart met daarop de bedragen en de betaalwijze.

Schoolmaterialen
Vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen een etui met inhoud van de school. Bij normale slijtage zorgt de school voor vervanging. Bij vernieling wordt de volgende vergoeding gevraagd:

Pen € 5,00
Potlood € 0,25
Liniaal € 0,30
Etui € 2,00
Gum € 0,25
Koptelefoon € 2,50

Schoolshirt

Voor het schoolshirt vragen wij een bijdrage van € 5,00. Wanneer het shirt te klein is geworden en het ziet er nog goed uit dan kunt u het shirt inleveren en krijgt u een korting van € 2,50 op de volgende aankoop. Wanneer er gebruikte shirts voorhanden zijn, kunt u die kopen voor € 2,50.

Log in